วันที่ 19 มิ.ย.2562 เวลา 12:58:19 AM
 

ทริปท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชมวาฬที่อ่าวไทยปี 2558

โดย Alekzy    วันที่ 8/17/2015  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

 
มูลนิธิรักสัตว์ป่า ได้จัดฤดูชมวาฬประจำปี 2558 ตำบลบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ขึ้น เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วาฬ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับวาฬที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งของอ่าวไทย
โดยจัดเป็นการเรียนรู้ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้สมัครเข้าร่วม โดยมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิและอาสาสมัครเป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวความเข้าใจเกี่ยวกับวาฬบรูด้า และการดูแลนักท่องเที่ยวตลอดการเดินทาง
ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 08 4977 2747 เว็บไซต์ www.chomwhales.org และ เฟซบุ๊ก LoveWildlifeFoundation