วันที่ 17 ต.ค.2562 เวลา 11:49:46 PM
 

งานกาชาดสวนอัมพร 2558 30 มี.ค.-7 เม.ย. นี้

โดย Alexzy    วันที่ 3/23/2015  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท


ถือเป็นงานบุญประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ที่หลายคนรอคอย สำหรับ "งานกาชาด" ประจำปี 2558 ที่ในปีนี้มีกำหนดการจัดงานใน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง วันที่ 7 เมษายน 2558 ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้าสนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) ถนนศรีอยุธยาและถนนราชดำเนินนอก 


ซึ่งในปีนี้ งานกาชาดประจำปี 2558 ถือเป็นมหกรรมเพื่อการกุศลประจำปีครั้งยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด "ถวายพระพร องค์อุปนายิกา 60 พรรษา ปวงประชาสุขใจ" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2558 รวม 9 วัน 9 คืน ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนศรีอยุธยา และถนนราชดำเนินนอก และได้เชิญชวนหน่วยงานที่เข้าร่วมออกร้านในงานกาชาดประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณหน้าร้านของหน่อยงานและเชิญชวนทุกร้านเข้าถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในัวนที่ 2 เมษายน 2558 ในเวลา 18.00 น ณ บริเวณหน้าร้านของหน่วยงานอีกด้วย 

 

ภายในงานเต็มได้วยมหรกรรมเพื่อการกุศลหลายอย่าง อาทิ การออกร้านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 200 หน่วยงาน, การเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ การบริจาคเลือดร่วมกับสภากาชาดไทย, การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค, การเลี่ยงโชคชิงของรางวัลด้วยจำหน่ายสลากกาชาด และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์จากเหล่ากาชาดจาก  77 จังหวัด 

นอกจากนี้ยังสามารถสั่งจองเสื้องานกาชาดประจำปี 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดใบสั่งจองได้ที่นี่ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ redcrossfundraising.org และ เฟซบุ๊ก redcrossfundraising โดยในวันธรรมดา (วันจันทร์–วันศุกร์) งานจะเริ่มงานตั้งแต่เวลา 14.00–23.00 น., วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 10.00–23.00 น. และวันสุดท้ายของงานปิดงาน เวลา 24.00 น. บัตรเข้าชมงานจำหน่ายในราคา 20 บาท รายได้เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

ขอขอบคุณข้อมูลจากเวปไซด์ kapook.com