วันที่ 14 ต.ค.2562 เวลา 6:22:16 PM
 

แรลลี่ท่องเที่ยววิถีไทย ต้อนรับ AEC 4-5 เมษายน 58

โดย Alekzy    วันที่ 3/19/2015  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท


ขอเชิญร่วมทริป แรลลี่ท่องเที่ยววิถีไทย ต้อนรับ AEC 4-5 เมษายน 58 เส้นทางตราด - สระแก้ว

ค่าสมัครคันละ 1,000 บาท/คัน/ 2 ท่าน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานตราด โทร 0 3959 7259 - 60


วันที่ 4 เมษายน 2558 : 


07.00 น. : ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแรลลี่ ณ ลานเอนกประสงค์ประภาคารแหลมงอบ หน้า ททท.สำนักงานตราด
  อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
08.00 น. : พิธีเปิดและปล่อยขบวนแรลลี่ พร้อมออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระแก้ว (ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 317)
12.00 น. : เดินทางถึงอำเภอเมืองสระแก้ว / รับประทานอาหารกลางวัน ร้านบ้านเสบียง ผักปลอดสาร สมุนไพรพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง
13.00 น. : พร้อมเดินทางไปยัง “ละลุ” จากที่ดินไรค่า สู่แหล่งท่องเที่ยว Unseen In Thailand ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากฝนกัดเซาะหน้าดินจนยุบตัวเป็น
  ประติมากรรมคล้ายกำแพงเมืองบนเนื้อที่กว่า ๒,๐๐๐ ไร่
                  จากนั้น เดินทางไปยัง “ปราสาทสด๊ก ก๊อกธม” โบราณสถานอารยธรรมขอมที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของจังหวัดสระแก้ว สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นใน
  พุทธศตวรรษที่ ๑๔ เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในลัทธิ ศาสนาฮินดู คำว่า สด๊กก๊อกธม หมายถึง “เมืองที่มีต้นกก
         ขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่” ซึ่งปัจจุบันยังพอมองเห็นหนองน้ำใหญ่ในอดีตอยู่ใกล้ ๆ ปราสาทนั่นเอง
17.00 น. : เดินทางเข้าสู่สถานที่พัก INDOCHINA HOTEL อำเภออรัญประเทศ
18.00 น. : รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 เมษายน 2558 :

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของสถานที่พัก
08.00 น. : พร้อมออกเดินทางไปยัง
09.00 น. : ตลาดชายแดนบ้านคลองลึก “ตลาดโรงเกลือ” แหล่งจำหน่ายสินค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก คณะจอดรถบริเวณศูนย์การค้าอินโดจีน ตลาดโรงเกลือ /
  จากนั้น แยกย้ายกันช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
11.30 น. : พร้อมกันที่รถ และเดินทางออกจากตลาดโรงเกลือ มุ่งหน้าสู่ “สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น” ศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรมนม  เยี่ยมชมโรงงานผลิตน้ำนมดิบ
  จากเกษตรกรที่สามารถผลิตได้ถึงวันละ ๒๐๐ ตัน และผลิตเป็นนมผงได้วันละ ๒๐ ตัน
12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
18.00 น. : เดินทางกลับสู่จังหวัดตราด

ขอขบคุณข้อมูลจากเวปไซด์ เฟนเพจ tattrat