วันที่ 14 ต.ค.2562 เวลา 5:32:08 PM
 

งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ วันที่ 3-11 พ.ย. นี้

โดย Alekzy    วันที่ 11/6/2014  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ทการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วม "งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์" ระหว่างวันที่ 3 ถึง 11 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (รวม 9 วัน 9 คืน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ ถึงวันแรม 5 ค่ำ เดือน 12) และจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์

 

"องค์พระปฐมเจดีย์" ตั้งอยู่ภายในวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นพระสถูปเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจังหวัดนครปฐมได้ใช้พระปฐมเจดีย์ เป็นตราประจำจังหวัด พระปฐมเจดีย์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นองค์ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2396 โดยโปรดเกล้าฯให้สร้างครอบพระเจดีย์องค์เดิมซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่มีฐานแบบโอคว่ำและมียอดปรางค์อยู่ข้างบน สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในตอนต้นพุทธศตวรรษที่ 4 ซึ่งนับเป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก มีอายุนับพันปี สร้างขึ้นสูงใหญ่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรม ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้ทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา แต่โบราณจึงได้กำหนดจัดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ขึ้นปีละครั้ง พุทธศาสนิกชนต่างนักหมายกันมากราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมและแก้วแหวนเงินทอง เพื่อจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ประหนึ่งมาเฝ้าอยู่เบื้องพระยุคลบาทแห่งสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงนับว่าเป็นบุญลาภอันประเสริฐสุด และอีกประการหนึ่ง ก็เพื่อจะได้ช่วยกันบริจาคเงินสมทบทุนไว้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ ให้คงอยู่ตลอดไป


สำหรับ "งานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์" ถือเป็นงานสำคัญที่ปฎิบัติสืบทอดกันอย่างยาวนาน สำหรับพุทธศาสนิกชนที่จะมีโอกาสไหว้พระพุทธรูปสำคัญในวิหารทั้ง 4 ทิศ (พระร่วงโรจนฤทธิ์ , พระนอนองค์ใหญ่ และพระประทานพร 1,000 ปี ทำจากศิลาสีขาวสมัยทวารวดี) เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีและให้ชาวพุทธบูชาพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของคนไทยอีกด้วย 


นอกจากนี้ยังมีการออกร้านแสดงสินค้า และการแสดงมหรสพต่าง ๆ อีกมากมาย และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำสินค้า และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง OTOP มาจำหน่าย และยังเป็นสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครปฐมอีกด้วย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก สำนักจัดประโยชน์และรักษาองค์พระปฐมเจดีย์ โทรศัพท์ 0 3421 5485 หรือ ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0 3475 2847-8

ขอขอบคุณข้อมูลจากเวปไซด์ kapook.com