วันที่ 17 ต.ค.2562 เวลา 11:50:14 PM
 

เกาะช้างระดมทำความสะอาดชายหาด

โดย Alekzy    วันที่ 9/15/2014  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท" เกาะช้างระดมทำความสะอาดชาดหาด ถนน ทางเดินทั้งเกาะบ้านใครบ้านมัน พบขยะมากกว่า 20 ตัน "


ตั้งแต่เวลา 9.00 น.วันที่ 12 กันยายน 2557 อำเภอเกาะช้างได้ระดมความร่วมมือของทุกส่วนที่อยู่ในเกาะช้าง ทั้งทหารเรือ ตำรวจ องค์กรท้องถิ่น พลังมวลชน ประชาชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวของเกาะช้าง ระดมทำความสะอาดพื้นที่ทุกตารางนิ้วของเกาะช้างหลังเกิดอุกภัยครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ในลักษณะบ้านใครบ้านมัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนทั้งสองตำบลที่เร่งดำเนินงานตั้งแต่ช่วงเช้าจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ มีนายพีระ เอี่ยมสุนทร นายอำเภอเกาะช้างเป็นประธานในการดำเนินการดังกล่าว

    


ส่วนในพื้นที่ชายหาดได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่หน้าหาดทรายขาว หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้ หาดใบลาน จนถึงหาดบางเบ้า ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งหมดของเกาะช้างมีระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร ซึ่งขยะในพื้นที่หาดคลองพร้าว มีจำนวนมากที่สุดทั้งสองฝากคลองเนื่องจากเป็นจุดที่ระบายน้ำจากคลองพร้าว และคลองพลู ซึ่งกองสุมกันจำนวนมาก


นายพีระกล่าวว่า ที่ต้องดำเนินการครั้งนี้ เพื่อต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวเกาะช้างทั้งประชาชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยว รวมทั้งนักท่องเที่ยวด้วยว่าเกาะช้างมีความสะอาด มีความเป็นระเบียบ และสามารถรับนักท่องเที่ยวได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ซึ่งภาพของความร่วมมือนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคี และความร่วมมือในช่วงที่เกาะช้างมีวิกฤต และใช้โอกาสนี้สร้างโอกาสให้กับชาวเกาะช้าง ซึ่งการทำงานใช้ทั้งเครื่องจักรและใช้คน โดยระดมทั้งคน เครื่องมือ และถุงดำเพื่อใส่ขยะที่กว้านซื้อมาทั้งเกาะช้างนับหมื่นลูกเพื่อใส่ขยะทุกชนิดที่น่าจะมีมากกว่า 20 ตัน ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเกาะช้างก็สามารถเดินทางมาได้ทันที


ขอขอบคุณข้อมูลจาก Trat TV