วันที่ 17 ต.ค.2562 เวลา 11:51:03 PM
 

ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิว เกาะช้าง

โดย Alexzy    วันที่ 6/10/2014  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท


คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกประกาศยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน เกาะช้าง จ.ตราด หาดใหญ่ จ.สงขลา และ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่วนพื้นที่อื่นๆ ห้ามออกจากบ้าน 00.01 - 04.00 น. คงเดิม

 

วันที่ 8 มิ.ย. 2557 เมื่อเวลา 19.37 น. ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 56/2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในบางพื้นที่เพิ่มเติม ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์ในบางพื้นที่ได้คลี่คลายลง และไม่ปรากฏแนวโน้มของการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง ดังนั้น เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน จึงให้ยกเลิกการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       
สำหรับในพื้นที่อื่นๆ ให้ยังคงปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 7/2556 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 เรื่อง ห้ามออกนอกเคหสถาน ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 42/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แก้ไขห้วงเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน และ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 52/2557 ลงวันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2557 เรื่อง ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานบางพื้นที่

ขอขอบคุณข้อมูลจากเวปไซด์ http://www.manager.co.th/