วันที่ 14 ต.ค.2562 เวลา 5:31:56 PM
 

งานระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด ปี 2557

โดย Alekzy    วันที่ 5/6/2014  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ทจังหวัดตราด ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สำนักงานตราด ขอเชิญเที่ยว

 " งานระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด " 

ระหว่างวันที่ 1 -  31 พฤษภาคม 2557 ณ. บริเวณ สวนรุกขชาติ จังหวัดตราด


 

 

โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลไม้ ที่มีคุณภาพและชื่อเสียง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ และผู้ผลิตสินค้าชุมชน และท้องถิ่นของจังหวัดตราด ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วย 

ส่วนภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การประกวดรถขบวนแห่ผลไม้, การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน, การจำหน่ายผลไม้ของจังหวัดตราด เช่น ระกำ เงาะ ทุเรียน มังคุด สับปะรดฯลฯ, ประกวดสุนัขพันธ์ไทยหลังอาน  , มหรสพการแสดง ดนตรี, ทัวร์ชมสวนผลไม้ นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของส่วนราชการและเอกชน เกี่ยวกับอาหารปลอดภัยด้านพืชผักผลไม้, ด้านปศุสัตว์, อาหารทะเลสด, อาหารทะเลแปรรูป, จำหน่ายผลไม้คุณภาพ, สินค้า OTOP, ข้าวกล้องหอมนิล, ข้าวหอมมะลิแดง, อาหารแปรรูป, จำหน่ายสินค้าราคาถูก รวมทั้งการแสดงมหรสพจากนักร้องชื่อดัง ชมฟรีตลอดงาน ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการได้ที่สำนักงานตราด โทรศัพท์ 0 3959 7259-60 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)ททท. สำนักงานตราด โทรศัพท์ 0 3959 7259-60

หมายเหตุ : กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเวปไซด์ kapook.com