วันที่ 17 ต.ค.2562 เวลา 11:45:11 PM
 

เทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง วันนี้ถึง 31 พ.ค. 2557

โดย Alexzy    วันที่ 4/25/2014  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ทขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "เทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง"

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ในวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2557

  

ด้วย เกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น พื้นที่บนเกาะจึงมีมาก รวมทั้งชายหาดที่สวยงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่อาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการรองรับนักท่องเที่ยว ทำประมง ก็คือ อาชีพทำสวนผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์ชะนี หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า "ทุเรียนเกาะช้าง" ที่มีรสชาติอร่อยไม่เหมือนทุเรียนที่ไหน เพราะทุเรียนที่นี่จะมีความเค็มผสมอยู่ในเนื้อทุเรียนเล็กน้อย นอกจากนี้ ก็ยังมีการตรวจเนื้อของทุเรียนเกาะช้างพบว่า มีสารไอโอดีนผสมอยู่ในเนื้อของทุเรียนจริง 

  

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และจำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร อำเภอเกาะช้าง จึงได้จัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีเกาะช้าง" ขึ้นมา ซึ่งภายในงานนอกจากสามารถเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรแล้ว ยังมีการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ( OTOP ) สินค้าทางการประมง การแสดงบนเวทีพร้อมมหรสพอื่น ๆ อีกมากมาย ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้าง มีการจำหน่ายผลไม้ราคาถูกจากชวนสวนโดยตรง การประกวดผลไม้ การประกวดผลไม้แปรรูป และการประมูลทุเรียนพันธุ์ดีของเกาะช้าง ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 

ทั้ง นี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะช้าง โทรศัพท์ 0 3958 6176, สำนักงานเกษตรเกาะช้าง โทรศัพท์ 0 3958 6180 และ ททท. สำนักงานตราด โทรศัพท์ 0 3959 7259-60

หมายเหตุ : กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง

ขอขอบคุณข้อมมูลจาก www2.manager.co.th