วันที่ 17 ต.ค.2562 เวลา 11:45:58 PM
 

23 มีนาคม วันตราดรำลึก

โดย Alexzy    วันที่ 3/24/2014  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

23 มีนาคม วันตราดรำลึก ( เรื่องเก่าเล่าใหม่ให้ลูกหลานตราดได้อ่านกันเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นเหลือที่จะเปรียบได้ของพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช เสด็จพ่อ ร. 5 ของเราชาวไทย เพราะถ้าไม่ได้พระองค์่่ท่านปัจจุบันนี้พวกเราชาวตราดก็คงตกอยู่ภายใต้การปกครองของเขมรเป็นแน่แท้ ) 


- ถ้าจะเล่าเรื่องตราดรำลึก คงจะต้องเล่าย้อนหลังไปใน ร.ศ. 122 ( 13 ก.พ. 2446 ) รัฐบาลไทยโดนฝรั่งเศสนักล่าอาณานิคมในสมัยนั้น ใช้กำลังบีบบังคับให้ไทยเราต้องทำสัญญากับฝรั่งเศสโดยยอมยกเมืองตราดและเกาะต่างๆ(รวมเกาะช้างด้วย) ภายใต้แหลมลิงลงไปถึงเกาะกูด ตลอดจนถึงเมืองประจันตคีรีเขตต์ ( เกาะกง) ให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อแลกกับการที่ฝรั่งเศสจะยอมถอนทหารออกจากจังหวัดจันทบุรี โดยต่อมากองทหารฝรั่งเศสได้ออกจากจันทบุรีตามสัญญาในวันที่ 12 ม.ค.123 (พ.ศ. 2447) โดยรัฐบาลไทยได้มีการมอบจังหวัดตราดและเกาะกงให้แก่ฝรั่งเศสเข้าปกครองตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 123 ( พ.ศ. 2447) 

- การมอบจังหวัดตราดและเกาะกงให้แก่ฝรั่งเศสนั้นได้กระทำกัน ณ ศาลาว่าการจังหวัดตราด ต่อหน้าพระยาพิพิธพิสัยสุนทรการ (สุข บริชญานนท์) ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และพระจรูญภาระการ (โป๊ะ กูรมะโรหิต) ซึ่งขณะนั้นเป็นหลวงรามฤทธิรงค์ ตำแหน่งยกระบัตรเมืองตราด พระยามหาอำมาตย์ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายไทยได้ทำหนังสือสำคัญโดยลงชื่อมอบจังหวัดตราดให้แก่เรสิดังต์กำปอดผู้เป็นข้าหลวงฝ่ายฝรั่งเศสเสร็จแล้ว พระยามหาอำมาตย์ก็พร้อมด้วยข้าราชการประจำเมืองตราดและเกาะกงก็พากันออกจากจังหวัดตราดโดยเรือรบหลวงมกุฎราชกุมารกลับสู่กรุงเทพมหานครไป - วิธีการมอบหมายจังหวัดตราดให้ประเทศฝรั่งเศสนอกจากที่พระยามหาอำมาตย์จะได้ลงชื่อในหนังสือสำคัญให้ข้าหลวงฝ่ายฝรั่งเศสแล้ว พระจรูญภาระการ ได้เล่าว่าก่อนที่จะมีการมอบหมายหนังสือสำคัญให้กันนั้นเสาธงประจำหน้าศาลาว่าการจังหวัดตราดยังชักธงไทย (ธงช้างเผือกทรงเครื่อง ยื่นแท่น) อยู่เบื้องบน ส่วนธงฝรั่งเศส(สามสี) ของเขาผูกไว้เบื้องล่างในสายเดียวกัน ( คือสายคู่) เมื่อข้าหลวงฝ่ายไทยได้กล่าวมอบหมายเมืองและหนังสือสำคัญให้แก่ข้าหลวงฝรั่งเศส และฝ่ายข้าหลวงฝรั่งเศสให้กล่าวคำรับมอบเมืองจากข้าหลวงไทยแล้ว ทางฝ่ายเจ้าพนักงานฝรั่งเศสก็ให้ทหารญวนซึ่งตั้งแถวเป็นกองเกียรติยศอยู่หน้าเสาธงทำการชักธงฝ่ายไทยลงจากปลายเสา และเขาก็ชักธงสามสีของเขาสวนสลับขึ้นไปแทนธงช้างของชาติไทยเราทันที เวลานั้นกองทหารฝ่ายเขาก็ทำความเคารพแลเป่าเพลงแตร (ตามภาพวาดสีของหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสรุปประกอบนำมาลงให้ชมกัน) เมื่อเสร็จการมอบหมายเมืองให้แก่ข้าหลวงฝ่ายฝรั่งเศสแล้ว คนเมืองตราดร้องไห้และเจ็บปวดในการเสียอธิปไตยมาก ในตอนนี้ข้าหลวงฝ่ายไทยกับบรรดาข้าราชการผู้ที่ได้ไปรู้เห็นในการนี้ต่างก็พากันกลับและให้คนของฝ่ายเราปลดเอาธงช้างมาเท่านั้น

- ต่อมาอีกกว่า 2 ปี คือ วันที่ 23 มี.ค. 2449 ฝรั่งเศสจึงยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดให้ไทยดังเดิม ทั้งนี้ก็ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพ่อ ร. 5 ของพวกเราที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการฑูตทุกวิถีทางจนได้เมืองตราดกลับคืนมา และวันที่ 6 ก.ค. 2450 ฝรั่งเศสจึงทำพิธีมอบเมืองตราดอย่างเป็นทางการให้กับประเทศไทยตามเดิม นับว่าจังหวัดตราดต้องสูญเสียอิสรภาพอยู่ภายใต้การปกครองฝรั่งเศสเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน 7 วัน การที่จัดจังหวัดตราดได้กลับคืนมาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยตามเดิมนั้นไม่ได้กลับคืนมาเปล่าๆนะขอรับประเทศไทยต้องยอมเอาดินแดนพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ ยกให้แก่ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับจังหวัดตราด ซึ่งเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์และมีเนื้อที่มากกว่าจังหวัดตราดหลายสิบเท่า ดังนั้นการที่เราต้องเสียดินแดนไปจำนวนมากเพื่อแลกเปลี่ยนกับจังหวัดตราดนั้น ถือว่าเป็นพระปรีชาสามารถของเสด็จพ่อ ร. 5 และที่สำคัญเพราะพระองค์ท่านทรงมีความผูกพันธุ์กับชาวตราดมากเพราะเคยเสด็จจังหวัดตราดมากถึง 12 ครั้งด้วยกัน 

- เมื่อพวกเราชาวตราดและคนไทยทุกคนที่ได้อ่านเรื่องนี้จบแล้วท่านมีความรู้สึกรักชาติรักแผ่นดินเกิดของท่านขึ้นมาบ้างหรือเปล่าขอรับ ได้ระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยกันบ้างหรือยังสำหรับคนไทยทั้งหลายที่กำลังสร้างปัญหาให้ประเทศชาติในขณะนี้เมื่อไรพวกท่านทั้งหลายจะหันหน้ากลับมาพูดคุยกันรู้รักสามัคคีกันไม่แตกแยกกันคิดแต่เอาประโยชน์และความคิดของตัวเองมาก่อนชาติบ้านเมือง พอกันสักทีแล้วหันหน้ามาทำความเข้าใจพูดคุยกันเพื่อนำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤติการณ์ในปัจจุบันให้เป็นที่ชื่นพระทัยของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินกันเสียทีเถอะขอรับ