วันที่ 17 ต.ค.2562 เวลา 11:49:35 PM
 

Giving King - หมอตามรอยในหลวง

โดย Alexzy    วันที่ 12/11/2013  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
" พระ...ผู้เป็นต้นแบบการให้ที่ยิ่งใหญ่ "


เราอยากให้คนไทยทุกคนทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงประชามาตลอด และรับรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นต้นแบบการให้ที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงลำบากพระวรกาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของราษฎร และพระราชทานโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่นั้นๆ ด้วยพระองค์เอง ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะห่างไกลหรือทุรกันดารมากเพียงใด

ชมภาพยนตร์โฆษณาแล้วคุณจะรู้ว่าพระองค์ท่านทรงเหนื่อยขนาดไหน และพระองค์ท่านทรงเหนื่อยไปทำไม?


King Bhumibol Adulyadej " Our role model as the greatest giving " .

In honor of His Majesty the King’s birthday anniversary on December 5, 2013, we encourage all Thai people to recognize His Majesty’s royal grace and acknowledge that he is our role model of the greatest giving. 

During his reign, His Majesty has made great and unmatched contributions to his people. By traveling to remote and undeveloped areas throughout the country to visit his people and find the appropriate ways to relieve them from hardship, he has offered a number of royal development projects that allowed them to have better living and a quality of life. There is no best explanation to describe how great he has given to Thais. 

If a picture is worth a thousand words, watch this video and you will deeply understand what he has done for Thai people and how much hard time he has been through. 


ภาพยนตร์โฆษณา Giving King - หมอตามรอยในหลวง เป็นนเรื่องจริงของ " คุณหมอท่านหนึ่ง " ที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในถิ่นทุรกันดาร เผชิญอุปสรรคมากมายในระหว่างการเดินทาง แต่สุดท้ายเขาก็ได้ค้นพบประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่ตราตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ " พระ...ผู้เป็นต้นแบบการให้ที่ยิ่งใหญ่ "  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...

True story of a doctor who went into remote area of Thailand and experienced so many obstacles. Then he found his true
inspiration, The King, who used to walk this route decades ago. I will do for the King.