วันที่ 27 ก.พ.2563 เวลา 10:00:05 PM
 

ในหลวง พระพักตร์สดใส เสด็จฯ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

โดย Alekzy    วันที่ 11/26/2013  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

       

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 6 เป็นการส่วนพระองค์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 11.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นการส่วนพระองค์

   

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ ศาลาลงสรงฝ่ายหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระที่นั่งสมุทพิมาน ที่มีศาลาลงสรงน้ำทะเล และมีเฉลียงสำหรับประทับรับลมทะเล เพื่อทรงทอดพระเนตรชายหาด และเป็นการเปลี่ยนพระราชอิริยาบถด้วย

   

จากนั้นเมื่อได้เวลาพอสมควร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเวลา 14.01 น.

ขอขอบคุณข้อมูลจากเวปไซด์ kapook.com