วันที่ 22 ก.พ.2563 เวลา 1:02:43 PM
 

เกาะเสม็ด ยังเที่ยวได้ อย่าได้กังวล

โดย Pumz    วันที่ 8/15/2013  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

 


เกาะเสม็ด ยังเที่ยวได้ อย่าได้กังวล จากที่เป็นข่าวน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเล และไหลมาจนถึงเขตอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด เจ้าหน้าที่ได้เข้ามาช่วยเก็บกู้ จนตอนนี้เีรียกได้ว่าหน้าหาดค่อนข้างกลับมาสมบูรณ์แล้ว แต่ใส่วนของสารปรอทที่พบที่ทะเลอ่าวพร้าว ก็เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวหวาดหวั่น  ค่าสารปรอทที่ถูกพบ มีค่าเกิน 29 เท่า นอกจากจะตรวจบริเวณเขตอ่าวพร้าวแล้ว กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังได้ตรวจหาสารปรอท ทั้งหมด 12 หาด

จากผลการตรวจสารปรอททั้งหมด 12 หาด  พบว่าสารหนูมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลที่กำหนดไว้  10 ไมโคกรัมต่อลิตร แคดเมียมมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลที่กำหนดไว้ที่ 0.5 ไมโครกรัมต่อลิตร  ค่าปรอทส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลที่กำหนดไว้ 0.1 ไมโครกรัมต่อลิตร แต่นอกจากอ่าวพร้าวและอ่าวทับทิม  มีค่า 0.25 ไมโครกรัมต่อลิตร

" ผลการเก็บตัวอย่างน้ำทะเลครั้งนี้ เป็นการเก็บตัวอย่างครั้งแรกเมื่อวันที่ 3-4 ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าตัวเลขสารต่างๆ น่าจะลดลงตามลำดับ แต่ก็ยอมรับว่า คพ.แจ้งผลวิเคราะห์ให้ประชาชนทราบช้าเนื่องจากติดช่วงวันหยุดยาว  อย่างไรก็ตามคพ.ก็ขอแนะนำให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวควรหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำในพื้นที่อ่าวพร้าว และอ่าวทับทิมของเกาะเสม็ดไปก่อน จนกว่าจะทราบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำครั้งที่ 2 ที่เก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 8 ส.ค.  ที่คาดว่าจะทราบผลในวันที่ 15 ส.ค.นี้ หรือจนกว่าผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลจะเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งจากนี้ คพ.จะเร่งแถลงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ในส่วนของอ่าวทับทิมที่มีค่าสารปรอทเกินค่ามาตรฐานนั้น  ไม่ได้เกิดจากการรั่วไหลของน้ำมันในอ่าวไทย  แต่คาดว่าจะเกิดจากกิจกรรมการปล่อยน้ำเสียลงหาด ทางคพ. จะติดตามตรวจสอบอย่างละเอียดและมีมาตรการดำเนินการอีกครั้ง ส่วนจะต้องปิดอ่าวห้ามนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่หรือไม่ ไม่ใช่อำนาจของ คพ. แต่เป็นอำนาจของกรมอุทยานฯ แต่โดยส่วนตัวเห็นว่ายังไม่ควรเปิดอ่าวพร้าวให้ประชาชนเข้าไปท่องเที่ยว  ซึ่ง  คพ. จะนำผลวิเคราะห์ครั้งนี้ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)  กรมประมง กรมเจ้าท่า ต่อไป " นายวิเชียร กล่าว อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ


ขอบคุณ Daily News