วันที่ 18 ต.ค.2562 เวลา 2:50:00 AM
 

Big Cleaning Day อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ในวันที่ 10 นี้

โดย Alexzy    วันที่ 8/9/2013  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท


กลุ่ม ปตท.เตรียมเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ในวันที่ 10 นี้ เพื่อให้เกาะเสม็ดกลับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมต่อไป


นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต กลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ กลุ่ม ปตท. จะสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน โดยจะมีพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์ในพื้นที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง เพื่อเป็นสิริมงคลตามประเพณีไทย และเป็นขวัญกำลังใจในการเดินหน้าฟื้นฟูและเยียวยาให้เกาะเสม็ดกลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ในส่วนของการทำความสะอาดชายหาดที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ ลุล่วงไปได้ดีและมีประสิทธิภาพมาก โดยได้กำจัดและเก็บคราบน้ำมันออกจากชายหาดและโขดหินจนหมด รวมทั้งขนย้ายถุงบรรจุคราบน้ำมันและขยะออกจากอ่าวพร้าว นำไปรวมไว้ที่โรงกลั่นน้ำมันเพื่อรอการตรวจสอบ แยกประเภท และส่งกำจัดตามมาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ปิดศูนย์อำนวยการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต กลุ่ม ปตท. และเร่งดำเนินการในขั้นตอนฟื้นฟูเยียวยาต่อไป

สำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่อไป กลุ่ม ปตท. จะสนับสนุนให้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ พีทีทีจีซี ฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบของประชาชน ผู้ประกอบการ และสภาพแวดล้อม อย่างจริงจัง โดยเริ่มจากลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้านรอบเกาะเสม็ด ครอบคลุมไปถึงพื้นที่บ้านเพ และหาดแม่รำพึง รับฟังผลกระทบจากกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุป ในการทำแผนแนวทางการฟื้นฟูเยียวยาอย่างมีบูรณาการ นอกจากนั้น ยังติดตามสำรวจสภาพชายหาดอ่าวพร้าวหลังจากกระบวนการทำความสะอาดเสร็จสิ้น ด้วยการสำรวจชั้นทราย เพื่อตรวจหาน้ำมันที่อาจมีตกค้าง ตามกระบวนการ shoreline cleaning ที่เป็นกระบวนการธรรมชาติบำบัด ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

ขอขอบคุณข้อมูลจากเวปไซด์ thainews.prd.go.th