วันที่ 15 ต.ค.2562 เวลา 7:37:29 PM
 

แถลงการณ์แก้ไขการเผยแพร่ข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง กรณี “การเคลื่อนที่ของคราบน้ำมันที่รั่วไหลในทะเล”

โดย Alekzy    วันที่ 8/1/2013  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

จากข่าวที่มีการเผยแพร่ออกไปทางสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์บางฉบับ เมื่อวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2556 กรณี คราบน้ำมันรั่วไหลในทะเล โดยอ้างถึงการให้ข้อมูลช่วงหนึ่งของ ดร. อานนท์  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ : 


" ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลกระแสน้ำจากสถานีเรดาร์ตรวจวัดคลื่นและกระแสน้ำ ชี้ให้เห็นว่าคราบน้ำมันที่ผ่านการย่อยสลายมาแล้วระดับหนึ่ง มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ โดยทิศทางของคราบน้ำมันจะเริ่มเข้าสู่ชายฝั่ง ตามแนวหาดแม่รำพึง เขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ดด้านทิศตะวันตก บางส่วนอาจเข้าไปถึงอ่าวศรีราชา จากระยะทางความกว้างประมาณ 2 กิโลเมตร เพิ่มขึ้นราว 3-4 กิโลเมตร ขณะที่ความยาวอยู่ที่ 8 กิโลเมตร อีกทั้ง การติดตามสถานการณ์คราบน้ำมันต้องใช้ดาวเทียมระบบเรดาร์ที่มีความจำเพาะ แต่เนื่องจากไม่มีดาวเทียมเป็นของตัวเอง จึงไม่สามารถสั่งถ่ายได้ทุกวัน อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มีอยู่ เมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลจากสถานีเรดาร์ชายฝั่ง จะช่วยให้การติดตามสถานการณ์ทำได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น" ดร.อานนท์ กล่าว


ซึ่งข้อมูลที่อ้างว่า “ บางส่วนอาจเข้าไปถึงอ่าวศรีราชา ” เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ซึ่งในความเป็นจริงการแพร่กระจายของคราบน้ำมันอยู่ในขอบเขตจังหวัดระยอง โดยเฉพาะอ่าวแม่รำพึง อำเภอแกลงเท่านั้น ทั้งนี้ GISTDA จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และสามารถติดตามข่าวได้ทางหน้าเว็บไซต์ www.gistda.or.th


ขอขอบคุณข้อมูลจากเวปไซด์ gistda.or.th