วันที่ 22 ก.พ.2563 เวลา 12:46:49 PM
 

เรือกอนโดล่าที่สลักคอก เกาะช้าง

โดย Nid-Nung    วันที่ 6/3/2010  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

บ้านสลักคอก เป็นชุมชนประมงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเป็นแหล่งประมงพื้นบ้าน มีความสำคัญมากในเชิงนิเวศวิทยา มีพื้นที่ตั้งของป่าชายเลนผืนใหญ่ที่สุดของเกาะช้าง จึงเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อนทั้ง กุ้ง หอย ปลา ปู ช่วยป้องกันการพังทลายของชายฝั่ง ลดความเร็วลม ฯลฯ

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน และองค์กรชุมชนต่าง ๆ ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และ ร่วมรักษาธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ โดยการท่องเที่ยวที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่น การล่องเรือโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ 

เรือกอนโดลา (gondola) เป็นเรือพายพื้นบ้านของชาวเวนิส ใช้เป็นพาหนะหลักของการเดินทางในเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี มานานหลายร้อยปี แต่ที่เกาะช้างนักท่องเที่ยวก็สามารถไปสัมผัสกับเรือกอนโดลาเมืองไทยได้เลย

สลักคอก
ภาพเรือกอนโดล่าที่สลักคอก เกาะช้าง

นั่งเรือมาดชมบรรยากาศอ่าวสลักคอกยามเย็น พร้อมรับประทานอาหารทะเล ดนตรีไทยบรรเลง และไวน์รสเลิศ

สลักคอก
ภาพเรือกอนโดล่าที่สลักคอก เกาะช้าง

สลักคอก
ภาพเรือกอนโดล่าที่สลักคอก เกาะช้าง

พายเรือคายักชมธรรมชาติป่าชายเลนสลักคอก

สลักคอก
ภาพเรือกอนโดล่าที่สลักคอก เกาะช้าง

พายเรือคายักชมธรรมชาติป่าชายเลนสลักคอก

สลักคอก
ภาพเรือกอนโดล่าที่สลักคอก เกาะช้าง

พายเรือคายักชมธรรมชาติป่าชายเลนสลักคอก

ห้ามนำรูปภาพ ข้อความไปทำซ้ำ หรือเผยแพร่ที่อื่นก่อนได้รับอนุญาต
ข้อมูล http://www.ekochang.com