วันที่ 27 ก.พ.2563 เวลา 7:59:04 PM
 

โพลเผยต่างชาติมองไทย น่าเที่ยวสุดในอาเซียน

โดย toon    วันที่ 1/21/2013  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

โพลเผยต่างชาติมองไทย น่าเที่ยวสุดในอาเซียน
สำนักวิจัยกรุงเทพโพล ได้เผยถึงผลสำรวจความคิดเห็นชาวต่างชาติถึงเรื่อง “ความพร้อมของประเทศไทยหากมีการเปิดเสรีอาเซียนในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ” เพื่อเป็นข้อมูลในการนำไปประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน หรือ เอทีเอฟ (ASEAN Tourism Forum 2013)

ที่จะจัดขึ้นวันที่ 17-24 มกราคม ที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว และดำเนินการสำรวจความเห็นระหว่างวันที่ 11-13 มกราคมที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นคำถามตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

จุดเด่นสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจมาท่องเที่ยวประเทศไทย (5 อันดับแรก) คือ
ร้อยละ 28.1 โบราณสถานและโบราณวัตถุ
ร้อยละ 20.4 วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน
ร้อยละ 14.3 ชายหาด ทะเล
ร้อยละ 10.6 อาหารไทย
ร้อยละ 7.4 แหล่งช้อปปิ้ง

ความเชื่อมั่นต่อการให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ร้อยละ 97.6 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 52.6 และมากที่สุดร้อยละ 45.0)
ร้อยละ 2.4 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 2.0 และน้อยที่สุดร้อยละ 0.4)

ความเห็นต่อปัจจัยที่อาจทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยแย่ลง (5 อันดับแรก) พบว่า
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ร้อยละ 37.2 การจราจรติดขัด
ร้อยละ 23.2 การเอาเปรียบขึ้นค่าโดยสารของ แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก
ร้อยละ 20.7 การโก่งราคาสินค้า ขายของแพง
ร้อยละ 17.5 ความสะอาด
ร้อยละ 16.8 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของคนไทย

ความต้องการที่จะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกในครั้งถัดไป พบว่า
ร้อยละ 85.0 จะกลับมาอีก
ร้อยละ 1.0 จะไม่กลับมาอีก
ร้อยละ 14.0 ยังไม่แน่ใจ

การยินดีที่จะแนะนำหรือบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวประเทศไทย พบว่า
ร้อยละ 96.3จะแนะนำ
ร้อยละ 0.0 จะไม่แนะนำ
ร้อยละ 3.7 ไม่แน่ใจ

ความรู้สึกต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนเดินทางมากับเมื่อได้มาเที่ยวแล้ว พบว่า
ร้อยละ 60.5 ดีกว่าที่คาดหวังไว้
ร้อยละ 37.6 พอๆ กับที่คาดหวังไว้
ร้อยละ 1.9 แย่กว่าที่คาดหวังไว้

ความเห็นต่อคำถามที่ว่า “หากมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติมากน้อยเพียงใด”
ร้อยละ 83.9 ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 61.1 และมากที่สุดร้อยละ 22.8)
ร้อยละ16.1 ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 13.3 และน้อยที่สุดร้อยละ 2.8)

ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ประเทศที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนคือประเทศใด” คือ
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ร้อยละ 58.0 ไทย
ร้อยละ 34.1 เวียดนาม
ร้อยละ 30.6 กัมพูชา
ร้อยละ 30.3 ลาว
ร้อยละ 26.1 สิงคโปร์
ร้อยละ 25.8 มาเลเซีย
ร้อยละ 24.3 อินโดนีเซีย
ร้อยละ 20.6 พม่า
ร้อยละ 19.5 ฟิลิปปินส์
ร้อยละ 3.9 บรูไน