วันที่ 15 ต.ค.2562 เวลา 7:39:03 PM
 

7 คุณครู คนดัง ขวัญใจวัยโจ๋ - วันครู 16 มกราคม  2556

โดย toon    วันที่ 1/16/2013  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

อาจารย์แม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ


อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อดีตอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการ) หลังจบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยวชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจ และอีกหลายสถาบัน หลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


ครูลิลลี่ กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์ สถาบันกวดวิชาพินนาเคิล

ครูสอนพิเศษวิชาภาษาไทยที่ "สถาบันกวดวิชาพินนาเคิล" ครูลิลลี่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง จังหวัดระยอง จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร แผนการเรียนภาษา-ฝรั่งเศส จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ครูลิลลี่เริ่มทำงานแรกที่บริษัท TPI นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง แต่ได้ค้นพบตนเองว่ามีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู จึงไปช่วยรุ่นพี่ที่รู้จักสอนนักเรียนระดับ ปวช. ที่โรงเรียนพาณิชยการ เมื่อค้นพบตนเองจึงมุ่งสู่หนทางนั้นอย่างเต็มตัว จึงไปสมัครเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสยาม โดยสอนคณะนิเทศศาสตร์ หลังจากสอนที่มหาวิทยาลัยสยามในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ก็เปลี่ยนมารับจ้างสอนพิเศษ โดยรับสอนหลายแห่ง และสุดท้ายก็ได้สอนที่สถาบันกวดวิชาพินนาเคิล


อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ แห่งสถาบันกวดวิชา ดาว้องก์

ดาว้องก์ก่อตั้งโดย ปิง เจริญศิริวัฒน์ หรือ "อาจารย์ปิง" โดยเริ่มสอนหนังสือรุ่นแรกจากโต๊ะปิงปอง รุ่นแรกที่สอนสอนทั้งภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ต่อมาจึงสอนแค่เพียงภาษาไทยกับสังคมศึกษา ด้วยความนิยมจากนักเรียน ทำให้อาจารย์ต้องขยายมาเปิดเป็นห้องเล็กๆ ขนาด 25-30 คน ต่อมาขยายเป็นห้องละ 70-80 คน และเป็นห้องละ 100 คนตามลำดับ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียนที่มาสมัครเรียน จึงเกิดห้องถ่ายทอดซึ่งส่งตรงจากห้องสด แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน และเพื่อแก้ปัญหาที่ผู้ปกครองขอร้องกันมาเป็นจำนวนมากว่าลูกหลานของตนยังไม่มีที่เรียน ดาว้องก์จึงขยายจากฝั่งเดียวมาเป็นสองฝั่งและกระจายสาขาออกไป ชื่อและสัญลักษณ์ ชื่อดาว้องก์ มาจากภาษาฝรั่งเศส d’avance ก้าวหน้า และเพื่อให้สามารถอ่านได้ง่ายจึงเปลี่ยนเป็น Da’vance


คุณครูสมศรี โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคุณครูสมศรี

คุณครูสมศรี เจ้าของโรงเรียนสอนกวดวิชาภาษาอังกฤษ คุณครูสมศรี จบจากคณะอักษรศาสตร์ (เอกภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ (การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเกียรติคุณพิเศษ เข็มเกียรติคุณพิเศษจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ครูสมศรีรักในอาชีพแม่พิมพ์ของชาติ มีความรู้ความสามารถด้านการถ่ายทอดวิชากว่า 25 ปี สอนมหาวิทยาลัยชื่อดังมากมาย รวมทั้งเป็นครูอาสาสมัครสอนหนังสือเด็กพิการทางสายตา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้เด็กไทยมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ จึงเปิดโรงเรียนสอนวิชาภาษาอังกฤษมาจนถึงวันนี้


ครูพี่แนน แห่งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ อี แอคเคเดมี่ (Enconcept E-Academy) ก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2538 โดยเริ่มต้นจากการสอนกวดวิชาและแนะแนวนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในหลากหลายวิชา อาทิ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ฯลฯ แรกเริ่มมีนักเรียนเพียง 7 คน เพิ่มเป็น 40 จนถึง 400 คน ต่อมาเน้นสอนเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีนางสาวอริสรา ธนาปกิจ หรือ "ครูพี่แนน" เป็นครูหรือติวเตอร์หลัก


ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์ เจ้าของโรงเรียน Angkriz

ครู สอนพิเศษภาษาอังกฤษ เจ้าของโรงเรียน Angkriz ครูลูกกอล์ฟเป็นอดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศเยอรมัน ก่อนที่จะเอนทรานซ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทันทีที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครูลูกกอล์ฟได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการกำกับละครเวที MA in Theatre Directing จาก East15 Acting School, University of Essex, London สหราชอาณาจักร ด้วยความเชื่อที่ว่าหากจะเอาดีเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ตนเองควรจะได้รับประสบการณ์การใช้ชีวิตในดินแดงแห่งต้นตำรับภาษาอังกฤษ


คริสโตเฟอร์ ไรท์ จาก Chris English School


คริสโตเฟอร์ ไรท์ เป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษ มีคุณพ่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ขณะที่คุณแม่สอนภาษาไทย เกิดและเติบโตอยู่ที่ประเทศไทยมาตั้งแต่วัยเด็ก จบการศึกษาชั้นประถมจากโรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา ตามด้วยชั้นมัธยมที่โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี หลังเรียนจบทำงานออฟฟิสเป็นล่าม คนแปลเอกสาร แล้วก็พักการเรียนไป 1 ปี เพื่อไปอังกฤษ ตอนแรกตั้งใจจะศึกษาระดับปริญญาตรีที่อังกฤษ แต่ไม่ค่อยชอบ จึงตัดสินใจกลับมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรนานาชาติ และในช่วงที่เรียนอยู่ที่มหิดลก็ได้สอนตามโรงเรียนสอนภาษา พอจบมหาวิทยาลัย ก็ตัดสินใจได้ว่า เป็นอาจารย์ได้ 3 ปี เพื่อหาประสบการณ์ ไปเขียนหนังสือ ไปอบรม และได้มาเปิดสถาบันสอนภาษาที่ชื่อว่า Chris English School ที่โซนจีเนียสแพลนเน็ต เซ็นทรัลเวิลด์


น้องๆ วัยเรียนทุกคนอย่าลืมรักคุณครูให้มากๆนะ เพราะคุณครูคือ ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา *-*


ข้อมูล sanook.com