วันที่ 27 ก.พ.2563 เวลา 8:19:02 PM
 

เกาะกูดชูจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว

โดย    วันที่ 12/11/2012  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

นายเดชาธร จันทร์อบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด อ.เกาะกูด จ.ตราด เปิดเผยว่า ปัจจุบันชาวบ้านในตำบลเกาะกูด ร่วมกันรณรงค์อนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยกันดูแลปกป้องและป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ และมีอายุยืนที่มีอยู่ชุกชุมเป็นจำนวนมาก ในป่าพื้นที่เกาะกูด และ อบต.เกาะกูด ได้ช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้ดังกล่าว ด้วยการจัดทำโครงการเส้นทางเที่ยวชมป่าไม้ และไม้ใหญ่ คือ มะค่ายักษ์และไทรใหญ่ ที่อยู่ในพื้นที่สวนยางพาราของ นายชุมพล ตำบลเกาะกูด โดยมะค่ายักษ์เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความสูงถึงกว่า 40 เมตร และมีขนาดเส้นรอบวงกว่า 12 คนโอบเดิมทีมีด้วยกัน 3 ต้น จึงร่วมกับชุมชนพัฒนาเส้นทางเข้าเที่ยวชม และช่วยกันดูแลรักษา โดยคาดว่าต้นมะค่ายักษ์ต้นนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 500 ปี 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด กล่าวอีกว่า ส่วนต้นไทรใหญ่ มีขนาดลำต้นกว่า 10 คนโอบ สูงกว่า 30 เมตร และมีรากที่แผ่ขยายรอบโคนต้นเป็นวงกว้างเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว เดินทางมาเที่ยวชมและถ่ายภาพ เป็นที่ระลึกกันมาก นอกจากต้นมะค่ายักษ์และไทรใหญ่แล้ว ยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่น้อยหลากหลายสายพันธุ์ ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม และศึกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอให้ชาวเกาะกูด ได้ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวของเกาะกูดต่อไป