วันที่ 14 ต.ค.2562 เวลา 5:33:16 PM
 

ในหลวง เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการส่วนพระองค์

โดย toon    วันที่ 11/27/2012  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการส่วนพระองค์ ณ สวนจิตรลดา พสกนิกรเฝ้ารับอย่างเนืองแน่น 

            วันนี้ (26 พฤศจิกายน) เมื่อเวลา 14.57 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยฉลองพระองค์สูทสีเหลือง เสื้อเชิ้ตลายสกอตสีเหลือง สนับเพลาสีดำ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช 2504 จากการที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพ โดยเฉพาะด้านการเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประเทศ มุ่งเน้นการดำเนินงานยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            โดยตลอดเส้นทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินผ่าน มีประชาชนจำนวนมากรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น พร้อมเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ ตลอดเส้นทาง

kapook.com