วันที่ 17 ต.ค.2562 เวลา 11:49:13 PM
 

รีสอร์ทใหม่ที่เกาะเสม็ด

โดย dee    วันที่ 10/31/2012  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

รีสอร์ทใหม่ที่เกาะเสม็ด เกิดขึ้นทุกวันไม่ว่าจะมีพื้นที่ที่จะสร้างหรือไม่ก็ตาม จึงทำให้รีสอร์ทมีจำนวนมาก โดยรีสอร์ทใหม่ที่เกาะเสม็ดมักจะซื้อหรือเช่าพื้นที่จากพื้นที่ที่มีอยู่ เพราะพื้นว่างที่เกาะเสม็ดไม่มีให้สร้างแล้ว และเกาะเสม็ก็ยังเป็นอุทยานที่สำคัญอีกด้วยทำให้รีสอร์ทใหญ่ หรือนักธุรกิจที่มีกำลังเงินมากมักจะจับจอง ซื้อต่อมาจากลายที่เห็นว่าบริหารไม่ไหว หรือชาวบ้านที่อยู่ที่เกาะเสม็ดอยู่แล้ว รีสอร์ทใหม่ที่เกาะเสม็ดมักจะเกิดขึ้นที่หาด หรือ่าวอ่าวน้อยหน่า หาดทรายแก้ว อ่าวช่อ อ่าววงเดือนเพราะมีพื่นที่กว้างยังสามารถที่จะสร้างรีสอร์ทใหม่ที่เกาะเสม็ดได้อีกมาก

แต่การที่มีรีสอร์ทใหม่ที่เกาะเสม็ดเกิดขึ้นก็ทำให้เกาะเสม็ดเจริญมากขึ้นด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่ธรรมชาติมากเป็นเงาตามตัว ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ออกมาให้ได้ยินกันบ่อยครั้งทั้งการบุกที่เพิ่ม หรือการสร้างเพิ่มลงไปในทะเล