วันที่ 15 ต.ค.2562 เวลา 7:36:22 PM
 

ชาวเกาะเสม็ดยื่นฟ้องศาลปค. ให้คุ้มครองสร้างสะพานท่าเทียบเรือ

โดย toon    วันที่ 9/17/2012  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

ชาวเกาะเสม็ดยื่นฟ้องศาลปกครอง ฟ้องอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหัวหน้าอุทยานฯ ออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ระงับการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด...  

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.เวลา 13.30 น. ที่ศาลปกครองระยอง ในศูนย์ราชการระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง ระยอง นายบังเอิญ แพทพิบูล อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11/3 ม.4 ต.เพ อ.เมืองระยอง อาชีพค้าขายบนเกาะเสม็ด นายเมธี สุขสำราญ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27 ม.4 ต.เพ อ.เมือง ระยอง อาชีพประมง กับนายสุเทพ สังข์สุวรรณ อายุ 40 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2 ม.4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง อาชีพค้าขาย ทั้ง 3 คนเป็นตัวแทนชาวเกาะเสม็ดลงชื่อบุคคลหลายอาชีพเกาะเสม็ด 62 คน เพื่อยื่นฟ้องศาลปกครอง ฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ผู้ถูกฟ้องที่ 1 นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ผู้ถูกฟ้องที่ 2 อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ด ผู้ถูกฟ้องที่ 3 หน.อุทยานแห่งชาติ เขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด ผู้ถูกฟ้องที่ 4 โดยระบุว่าพวกเขาทั้งหมดเป็นผู้อาศัยอยู่บนเกาะเสม็ดและบ้านเพได้รับความเดือดร้อนกับชายฝั่งเพได้รับความเสียหาย จากผู้ที่ถูกฟ้องทั้ง 4 ออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ให้ระงับการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด ตั้งอยู่ หมู่ 4 ต.เพ อ.เมือง ระยอง ผู้ฟ้องมีความจำเป็นต้องสัญจรไปมาระหว่างเกาะเสม็ด บ้านเพ โดยใช้สะพานท่าเทียบเรือประจำดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาต้องมาเรียนหนังสือในจังหวัดระยอง ต้องใช้สัญจรประจำ สะพานท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดเก่าชำรุด อบจ.ระยอง ได้สร้างท่าเทียบเรือขึ้นใหม่จัดทำบริการสาธารณะบริการจำเป็นสัญจรไปมา สร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์ ต่อมา 6 มิ.ย.2555 กรมอุทยาน และอธิบดีกรมอุทยานสั่งระงับก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดไว้ก่อนโดยไม่มีกำหนด

แม้จะมีการยื่นขออนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมดมาแล้วเกินกว่า 3 ปี อันเป็นการละเลย ล่าช้าและเพิ่มภาระเกินสมควรแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมด และประชาชนโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดได้รับความเสียหายจากการระงับการสร้าง ไม่สามารถสัญจรไปมา ธุรกิจเสียหาย ทั้งที่ท่าเรือจะเสร็จสมบูรณ์ลดความเสียหายหรือความเดือดร้อน ผู้ฟ้องใช้ชีวิตได้ตามปกติ ผู้ฟ้องทั้งหมดไม่มีทางอื่นที่บังคับผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 4 ได้ จึงต้องฟ้องร้องต่อศาลปกครองระยอง ขอให้ศาลปกครองระยองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยขอให้ทางราชการสามารถดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดต่อไปจนสำเร็จ เพื่อให้ประชาชนและผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย รวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งหมดได้ใช้สัญจรไปมาก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ทั้งสามคนได้ยื่นเอกสารคำฟ้องแก่ นายปฐมขจร วีระกุลพิริยะ ผอ.กลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง นายปฐมพรได้ตรวจเอกสารทั้งหมดหลังจากที่ได้รับเรื่องแล้ว กล่าวว่า ขอให้นำใบหนังสือแต่งตั้งผู้แทนของผู้ฟ้องคดีมาด้วย ศาลปกครองได้ประทับรับฟ้อง