วันที่ 18 ต.ค.2562 เวลา 2:50:39 AM
 

กรุงเทพ

โดย Siam    วันที่ 10/6/2010  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

กรุงเทพมหานคร หรือ Bangkok เป็นเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรไทย มีพื้นที่ไม่กว้างมากกันเมืองเทียบกับประชากรที่อาศัยอยู่ เพราะคนส่วนใหญ่ในต่างจังหวัดมักมาหางานทำในกรุงเทพ เพราะสามารถหางานทำได้งายกว่าอยู่ต่างจังหวัดและกรุงเทพเองก็เป็นแหล่งรวมของบริษัทต่างๆมากมายที่สามาถหางานทำได้ง่ายกว่าต่างจังหวัดมามายกัน พื้นที่ของกรุงเทพเป็นเมืองหลักที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร และความเจริญก้าวหน้าด้านอื่น ๆ ของประเทศไทย และจะเห็นได้ว่ากรุงเทพยังเป็นแหล่งของสถานที่ราชการที่สำคัญๆอีกด้วยจึ้งไม่น่าแปลกใจเลยที่กรุงเทพจะเป็นเมืองที่มีประชากรต่อพื้นที่มากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีชื่อยาวที่สุดในโลกอีกด้วย โดยกรุงเทพมหานครมีพื้นที่ทั้งหมด 1,568.737 ตารางกิโลเมตร

กรุงเทพมหานคร แปลว่า "พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร" มาจากชื่อเต็มว่า กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์ มีความหมายว่า พระนครอันกว้างใหญ่ ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีความงามอันมั่นคง และเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วยแก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้ พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้