วันที่ 22 ก.พ.2563 เวลา 1:53:54 PM
 

เรือเร็ว เรือสปีดโบ๊ด (Speed Boat)

โดย Siam    วันที่ 5/21/2010  
 เจ้าพระยาปริ๊นเซส  เกาะกูด ที่พักกาญจนบุรีรีสอร์ท

การเดินทางโดยเรือเร็ว หรือ Speed Boat จะใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่าเรือประเภทอื่นๆ แต่เรือ Speed Boat ใช้น้ำมันจำนวนมากในการเดินทางแต่ละครั้ง โดยทั่วไปขนาดของเรือที่ผู้โดยสารสามารถนั่งได้ก็จะมีตั้งแต่ 10-15 คน หรือ 20-25 คน หรือ 30-35 คนแล้วแต่ขนาดของเรือ ระยะเวลาในการเดินทาง หรือความเร็วในการเดินทาง ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือด้วย โดยปกติเรือที่มีหลายเครื่องยนต์จะใช้ความเร็วได้มากกว่า แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย เพราะหากมีคลื่นลมแรงความก็ต้องลดลงเพื่อความปลอดภัยและกระแทกน้อยลง

 

เรือ Speed Boat
ภาพ Speed Boat, Koh Kood

ข้อควรระวังในการเดินทางโดยเรือเร็ว

 • เรือ Speed Boat ใช้ความเร็วสูง ไม่ควรเดินในเรือระหว่างเรือออกเดินทางแล้ว
 • ควรนั่งถ่วงสมดุลให้เท่าๆกันระหว่างซ้าย และขวาของเรือ ไม่ควรนั่งไปในฝั่งเดียวกันเพราะจะทำให้เรือเอียงได้ และใช้เวลาเดินทางนานขึ้น
 • ท่านที่มีอาการ หรือเคยมีประวัติเมาเรือควรเตรียมยา หรือแว่นกันแดดสีดำสวมไว้ จะสามารถลดอาการเมารถ หรือเรือได้
 • พยายามหลีกเลี่ยงที่นั่งบริเวณด้านหน้าหรือหัวเรือ เพราะบริเวณดังกล่าวจะมีการกระแทกผิวน้ำมากที่สุด ควรนั่งระหว่างกลางหรือท้ายเรือดีที่สุด เพราะท้ายเรือคือส่วนที่เป็นเครื่องยนต์ที่ต้องสัมผัสน้ำตลอดเวลา
 • ที่ลืมไม่ได้ควรสวมเสื้อชูชีพขณะอยู่บนเรือทุกครั้ง และล๊อคให้เรียบร้อย

ข้อดีในการเดินทางด้วยเรือเร็ว

 • เรือสามารถใช้ความเร็วได้เต็มที่ เพราะมีขนาดเรือไม่ใหญ่มาก
 • เรือเร็ว หรือ Speed Boat สามารถเข้าไปส่งที่หน้าหาด หรือเข้าใกล้หน้าหาดได้มากกว่าเรือขนาดใหญ่ และสามารถจอดในพื้นที่ที่เป็นทรายได้
 • หากเดินทางเป็นจำนวนมาก 15 ท่านสามารถเหม่าลำ เพื่อความเป็นส่วนตัวได้
 • จำนวนคนที่เดินทางไม่มากนัก ทำให้ไม่มีเสียงดัง หรือคนจอแจมากกัน
 • สามารถผู้ชมบรรยากาศ และดูธรรมชาติสองข้างได้ในระหว่างการเดินทาง

ข้อเสียในการเดินทางด้วยเรือเร็ว

 • ไม่สามารถกันแดงกันลม หรือกันฝนได้ โดยเฉพาะหากฝนตกฝนได้
 • เนื่องจากเป็นเรือขนาดไม่ใหญ่ จึงไม่เหมาะกับสภาพทะเลที่มีคลื่นลม แรง
 • เรือ Speed Boat ที่ไปเกาะกูดไม่มีห้องน้ำภายในตัวเรือ ควรมีการเตรียมตัวก่อนเดินทาง
 • เนื่องจากขณะที่เรือวิ่งจะเกิดการกระแทกผิวน้ำเป็นระยะตลอดเส้นทางจึงไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ และเด็กอ่อน หรือหญิงที่ตั้งครรภ์ และท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูก